Нашият екип е неотклонно до Вас през целия процес от уведомяване за настъпването на застрахователно събитие до пълното и коректно изплащане на компенсация.

Клиентът получава съвет  как се процедира при всяка щета в зависимост от естеството на щетата.

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!