Ние предлагаме изготвяне на анализ и оценка на възможните застрахователни рискове, съпътстващи Вашия бизнес.

Извършване на застрахователен одит – преглед и оценка на съществуващи застрахователни полици.

Оптимизация на застрахователните покрития, позволяващи планиране и оптимизиране на годишните застрахователни разходи.

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!