Като част от международната структура на белгийския застрахователен брокер Van Dessel „РИСК МЕНИДЖМЪНТ КОНСУЛТИНГ“ предоставя на своите клиенти:

  • достъп до европейските застрахователни пазари и продукти;
  • висок стандарт;
  • професионализъм.

Ако вашата компания е активна през граница е необходимо да си осигурите адекватно застрахователно покритие за рисковете, съпътстващи Вашата международна дейност. Нормативните изисквания по отношения на застрахователни покрития и лимити на отговорност извън България изискват адекватна застрахователна защита, съобразена с приложимото международно законодателство. Нашите експерти и международна платформа ще Ви съдействат да структурирате за Вашата дейност застрахователна програма, която да Ви позволи да оперирате спокойно в чужбина чрез:

  • Пласиране на международна застрахователна програма;
  • Администриране на застрахователните договори и съдействие при ликвидация на възникнали щети;
  • мониторинг на местните застрахователни политики и законодателни промени.
International activity

Позволете ни да подобрим вашата безопасност!