1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. Този уебсайт се притежава и контролира от Риск Мениджмънт Консултинг ООД (наричано по-долу „ние”). Можете да се свържете с нас чрез формуляра за връзка на нашия уебсайт или по имейл на адрес:  office@rmc.bg

1.2. Ангажираме се да защитаваме личните данни на посетителите на нашия уебсайт. В настоящата политика за защита на личните данни и за ползване на бисквитки („Политика”) обясняваме как ще обработваме Вашата лична информация.

1.3. С използването на нашия уебсайт напълно приемате настоящата политика. По-конкретно, давате съгласието си да използваме бисквитки в съответствие с условията на настоящата политика.

2. СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

2.2. Информация за Вашия компютър и за посещенията и използването от Ваша страна на този уебсайт, както и информация, съдържаща се или отнасяща се до всички съобщения, които ни изпращате или изпращате чрез нашия уебсайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препращане, продължителност на посещението, прегледани страници, навигационни пътеки в уебсайта, съдържание на съобщението и метаданните в това съобщение);

2.3. Информацията, която ни предоставяте при използването на услугите на нашия уебсайт или която е генерирана в хода на използването на тези услуги (включително времето, честотата и тенденцията на използване на услугата);

3.3. Всяка друга лична информация, която сте избрали да ни изпратите.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в настоящата политики или на съответните страници на уебсайта.

3.2. Може да използваме вашата лична информация, за да:

  • управляваме нашия уебсайт и бизнес;
  • персонализираме нашия уебсайт според Вашите предпочитания;
  • Ви дадем възможност да използвате услугите, предлагани от нашия уебсайт;
  • Ви предоставяме услуги, закупени чрез нашия уебсайт;

3.3. Без Вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на трети лица за целите на директен маркетинг от тяхна страна или от други трети лица.

4. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

4.1. Може да разкриваме Вашата лична информация на всеки от нашите служители, директори, застрахователи, професионални консултанти, представители, доставчици или подизпълнители, доколкото това е необходимо за целите, изложени в настоящата политика.

4.2. Може да разкриваме Вашата лична информация на всеки член на нашата корпоративна група (това означава нашите дъщерни дружества, нашето крайно холдингово дружество и всички негови дъщерни дружества), доколкото това е необходимо за целите, изложени в настоящата политика.

4.3. Може да разкриваме Вашата лична информация:

  • доколкото това се изисква по закон или съдебна заповед;
  • за да учредим, упражним или защитим нашите законни права (включително чрез предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

4.4. Освен в случаите, предвидени в настоящата политика, няма да предоставяме Вашата лична информация на трети лица.

5. ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

5.1. Информацията, която събираме, може да се съхранява и обработва в държавите, в които извършваме дейност, и да се прехвърля между тях, за да можем да я използваме в съответствие с настоящата политика.

6. УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

6.1. Нашият уебсайт включва хипервръзки към други уебсайтове, притежавани и управлявани от трети лица. Тези хипервръзки не представляват препоръки.

6.2. Не контролираме и не носим отговорност за съдържанието на уебсайтовете на трети лица и не носим отговорност за тях, нито за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат при използването им.

6.3. Ако искате да премахнем връзка към Вашия уебсайт, която е включена в този уебсайт, свържете се с нас чрез данните за контакт по-долу. Освен ако нямате законно право да изискате премахването, то ще бъде извършено по наша преценка.

6.4. Изрично се съгласявате с преноса на лична информация, описан в настоящия член.

7. БИСКВИТКИ

7.1. В нашия уебсайт се използват бисквитки.

7.2. Бисквитката е файл, съдържащ идентификатор, изпратен от нашия уебсървър и съхраняван във Вашия браузър. Идентификаторът се изпраща обратно на нашия сървър всеки път, когато Вашият браузър поиска страница от нашия сървър.

7.3. Бисквитките обикновено не съдържат информация, чрез която може да се установи самоличността на потребителя, но Вашата лична информация, която съхраняваме, може да бъде свързана с информацията, съхранявана и получена от бисквитките.

7.4. В нашия уебсайт използваме както сесийни, така и постоянни бисквитки. Постоянната бисквитка ще се съхранява от Вашия браузър и ще остане валидна до определения за нея срок, освен ако не я изтриете преди съответната дата. Валидността на сесийната бисквитка ще изтече, когато затворите своя браузър.